HMB® Zakład Mechaniczny
mgr inż. Henryk Barzycki

ul. Rybnicka 108
43-195 MIKOŁÓW
NIP 635-000-31-08

tel./fax: +48 32 226 23 93
tel.: +48 32 738 49 56

email: biuro@hmb-opakowania.pl

KONTO: MBS Mikołów 77 8436 0003 0000 0004 0673 0001